Επιμορφωτική συνάντηση Γυμνασίου, Χημεία

Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων Π. Κ. Στασινάκης σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 Δρ. Κ. Αποστολόπουλο, προσκαλούν σε επιμορφωτική συνάντηση τους/τις εκπαιδευτικούς Διαβάστε αναλυτικά …

Συμπληρωματικές οδηγίες για Φυσική, Χημεία, Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Φυσική: Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Φυσικής της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 Διαβάστε αναλυτικά …

Επιμορφωτική συνάντηση Λυκείου

Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων Π. Κ. Στασινάκης σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 Δρ. Κ. Αποστολόπουλο, προσκαλούν σε επιμορφωτική συνάντηση τους/τις εκπαιδευτικούς Διαβάστε αναλυτικά …

Επιμορφωτική συνάντηση Γυμνασίου

Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων Π. Κ. Στασινάκης σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 Δρ. Κ. Αποστολόπουλο, προσκαλούν σε επιμορφωτική συνάντηση τους/τις εκπαιδευτικούς Διαβάστε αναλυτικά …