• Πειραματικές ασκήσεις χημείας Γ΄Γυμνασίου

  Προτείνονται τέσσερα φύλλα εργασίας για τη χημεία της Γ΄Γυμνασίου επεξεργασμένα από τη συνάδελφο Σ. Καράμπελα 1.  ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΕΛΗΣ ΚΑΥΣΗ 2. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΛΑΤΑ 3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΡΑΙΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 4. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ Δείτε-Κατεβάστε

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Τα οξέα – Φυλλάδιο και φύλλα εργασίας

  Φυλλάδιο με πληροφορίες για τα οξέα και φύλλα εργασίας για τις ιδιότητές τους. Για τη Γ Γυμνασίου. Από τις Κατερίνα Παπαγεωργίου και Κατερίνα Νίκα. Δείτε το φυλλάδιο και τα φύλλα εργασίας. Κατεβάστε το φυλλάδιο και τα φύλλα εργασίας.

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Διαχωρισμός μειγμάτων: με χρωματογραφία χάρτου και εκχύλιση χρωστικών – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

  Εργαστηριακή δραστηριότητα για το διαχωρισμό των δειγμάτων με χρωματογραφία χάρτου και εκχύλιση χρωστικών. Για τη Β Γυμνασίου. Από τις Ζευγουλά Αγγελική και Τσάπαλη Δήμητρα. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο εργασίας.

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Εξέταση της διαλυτότητας ουσιών σε διάφορους διαλύτες – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

  Οι μαθητές σε αυτή τη δραστηριότητα προσπαθούν να διακρίνουν τα συστατικά ενός διαλύματος (διαλύτης, διαλυμένη ουσία), να ταξινομήσουν υλικά ανάλογα με το αν διαλύονται στο νερό ή σε άλλους διαλύτες, να παρατηρήσουν ότι η ίδια ουσία δεν διαλύεται πάντα σε όλους τους διαλύτες, να εφαρμόσουν τη γνώση από την παραπάνω ταξινόμηση σε απλές καθημερινές πράξεις (καθαρισμός λεκέδων, καθαρισμός πινέλων κ.τ.λ.). Εργαστηριακή δραστηριότητα για τη Β Γυμνασίου. Από τις Ζευγουλά Αγγελική

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

  Στην παρούσα άσκηση προτείνονται τρεις διαφορετικές εργασίες. Στην πρώτη και δεύτερη εργασία οι μαθητές παρασκευάζουν διαλύματα γνωστών περιεκτικοτήτων και εξοικειώνονται κατά τον τρόπο αυτό με τα όργανα, τα υλικά και τις διαδικασίες. Στη συνέχεια δίνεται στους μαθητές προζυγισμένη ποσότητα αλατιού και συγκεκριμένος όγκος νερού και ζητείται από τους μαθητές να προσδιορίσουν την περιεκτικότητα του διαλύματος που θα προκύψει μετά την ανάμιξη της ουσίας με το διαλύτη. Προκειμένου να διακρίνουν την

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Αλκοτέστ – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

  Για την ποιοτική ανίχνευση της αλκοόλης (αλκοτέστ) χρησιμοποιείται η αντίδραση οξείδωσης της αιθανόλης προς οξικό οξύ με ισχυρά οξειδωτικά σε όξινο περιβάλλον. Ως οξειδωτικό στην αντίδραση αλκοτέστ χρησιμοποιείται το διχρωμικό κάλιο παρουσία θειϊκού οξέος. Η παρουσία αλκοόλης στον αέρα της εκπνοής προκαλεί αλλαγή του χρώματος του διαλύματος διχρωμικού καλίου από πορτοκαλί σε πράσινο. Από τις Ζευγουλά Αγγελική και Τσάπαλη Δήμητρα. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο εργασίας.

  [Διαβάστε αναλυτικά...]