Πειραματικές ασκήσεις χημείας Γ΄Γυμνασίου

Προτείνονται τέσσερα φύλλα εργασίας για τη χημεία της Γ΄Γυμνασίου επεξεργασμένα από τη συνάδελφο Σ. Καράμπελα 1.  ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΕΛΗΣ ΚΑΥΣΗ 2. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ Διαβάστε αναλυτικά …

Διαχωρισμός μειγμάτων: με χρωματογραφία χάρτου και εκχύλιση χρωστικών – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα για το διαχωρισμό των δειγμάτων με χρωματογραφία χάρτου και εκχύλιση χρωστικών. Για τη Β Γυμνασίου. Από τις Ζευγουλά Αγγελική και Τσάπαλη Δήμητρα. Δείτε Διαβάστε αναλυτικά …

Εξέταση της διαλυτότητας ουσιών σε διάφορους διαλύτες – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Οι μαθητές σε αυτή τη δραστηριότητα προσπαθούν να διακρίνουν τα συστατικά ενός διαλύματος (διαλύτης, διαλυμένη ουσία), να ταξινομήσουν υλικά ανάλογα με το αν διαλύονται στο Διαβάστε αναλυτικά …

Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Στην παρούσα άσκηση προτείνονται τρεις διαφορετικές εργασίες. Στην πρώτη και δεύτερη εργασία οι μαθητές παρασκευάζουν διαλύματα γνωστών περιεκτικοτήτων και εξοικειώνονται κατά τον τρόπο αυτό με Διαβάστε αναλυτικά …