Οπτικοποίηση κυμάτων – Κώνος αντιβαρύτητας

Υλικό από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που υλοποιήθηκαν στο 26ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, με το Φυσικό Παναγιώτη Λάζο. Crova’s Disks Κατασκευή η οποία επιτρέπει την οπτικοποίηση Διαβάστε αναλυτικά …

Φυσική – Robot & Tracker: μελέτη κινήσεων

Η χρήση ROBOT & TRACKER στη διδασκαλία των γραφημάτων και πινάκων των κινήσεων σε ευθεία και επίπεδο, για την Α΄ Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Από τα επιμορφωτικά Διαβάστε αναλυτικά …

Άνωση – πυκνότητα με αξιοποίηση του λογισμικού phet

Μία πρόταση για αξιοποίηση του λογισμικού phet. Προτείνεται ένα φύλλο εργασίας με τρεις σελίδες. Κάθε επόμενη σελίδα και ένα επίπεδο δυσκολίας παραπάνω, ανάλογα με την Διαβάστε αναλυτικά …

Ζυγαριά άνωσης

Η «ζυγαριά άνωσης» αποτελεί μια εργαστηριακή άσκηση, που αποτελεί απλοποίηση της άσκησης του τοπικού διαγωνισμού EUSO των ΕΚΦΕ Α΄Αθήνας, την οποία είχαν επιμεληθεί τα μέλη Διαβάστε αναλυτικά …

Φύλλα εργασίας ηλεκτρισμού Γ΄Γυμνασίου με χρήση Phet

Παράλληλα με τα φύλλα εργασίας για τις ασκήσεις του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος της Γ΄Γυμνασίου στο σχολικό εργαστήριο που είναι ήδη αναρτημένα μπορεί να αξιοποιηθεί και το Διαβάστε αναλυτικά …