Οπτικοποίηση κυμάτων – Κώνος αντιβαρύτητας

Υλικό από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που υλοποιήθηκαν στο 26ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, με το Φυσικό Παναγιώτη Λάζο. Crova’s Disks Κατασκευή η οποία επιτρέπει την οπτικοποίηση Διαβάστε αναλυτικά …

Φυσική – Robot & Tracker: μελέτη κινήσεων

Η χρήση ROBOT & TRACKER στη διδασκαλία των γραφημάτων και πινάκων των κινήσεων σε ευθεία και επίπεδο, για την Α΄ Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Από τα επιμορφωτικά Διαβάστε αναλυτικά …

Δραστηριότητες ηλεκτρομαγνητισμού

Με βάση τις οδηγίες διδασκαλίας Φυσικής 2016-17, λόγω έλλειψης κεφαλαίων του ηλεκτρομαγνητισμού προτείνεται η διδακτική προσέγγιση νόμων ποιοτικά μέσω εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε Διαβάστε αναλυτικά …

Γνωριμία με το εργαστήριο

Με βάση τις οδηγίες διδασκαλίας στη Φυσική για το 2016-17 προβλέπεται ένα τρίωρο για Γνωριμία με το εργαστήριο – Μετρήσεις, επεξεργασία δεδομένων.  Προβλέπεται: (1) Οι μαθητές Διαβάστε αναλυτικά …