Σχετικά με τη χρήση κάποιων όρων φυσικής από το ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Φυλλάδιο όπου οι συγγραφείς κάνουν μερικές παρατηρήσεις σχετικά με διάφορους όρους Φυσικής. Έχουν λάβει υπόψη τις συστάσεις του ISO (International Standards Organization, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης) Διαβάστε αναλυτικά …