• Προγραμματισμός διδακτέας ύλης – Αξιολόγηση μαθητών

  Επιμορφωτικές-Ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών . Από τον Κ. Καφετζόπουλο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04. Περιέχονται οδηγίες και εγκύκλιοι σχετικά με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης και την αξιολόγηση των μαθητών. Δείτε την παρουσίαση. Κατεβάστε την παρουασίαση.

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Η αξιολόγηση στη διδασκαλία των Φ.Ε.

  Περιέχονται: Πως αξιολογούμε τους μαθητές  μας; Η μάθηση και η αξιολόγηση πρέπει να προσανατολίζονται στην επιτυχία Η φύση της αξιολόγησης Διδακτικοί στόχοι- τομείς νοητικής ανάπτυξης- αξιολόγηση στις Φ.Ε. Επίπεδα των διδακτικών στόχων, ταξινομία Bloom Ταξινόμηση διδακτικών στόχων και ερωτήσεων για τις Φ.Ε. κατά τον Klopffer Ο πίνακας προδιαγραφών για τα κριτήρια αξιολόγησης Ο τρόπος αξιολόγησης επηρεάζει τη μάθηση Αξιολογώντας τη μάθηση στις Φ.Ε. μέσα από την επιστημονική, τεχνολογική και κοινωνική

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Το πρόβλημα και η επίλυσή του

  Περιέχονται: Τι είναι πρόβλημα Το πρόβλημα από τη σκοπιά των γνωστικών ψυχολόγων Η διάκριση μεταξύ προβλήματος και άσκησης Η λύση προβλημάτων Η μέθοδος «επίλυση προβλημάτων» (Problem solving) ως στρατηγική διδασκαλίας Από το βιβλίο «Θέματα Διδακτικής για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών»: Ζησιμόπουλος Γ., Καφετζόπουλος Κ., Μουτζούρη-Μανούσου Ε., Παπασταματίου Ν., Εκδόσεις Πατάκη ISBN 960-16-0602-5, Αθήνα (2002) Δείτε το κείμενο. Κατεβάστε το κείμενο.

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Τα διδακτικά μοντέλα

  Περιέχονται: Τι είναι μοντελοποίηση; Μοντέλα για αποτελεσματική διδασκαλία Το διδακτικό μοντέλο της εποικοδομητικής προσέγγισης Η επιλογή διδακτικού μοντέλου από τον εκπαιδευτικό Από το βιβλίο «Θέματα Διδακτικής για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών»: Ζησιμόπουλος Γ., Καφετζόπουλος Κ., Μουτζούρη-Μανούσου Ε., Παπασταματίου Ν., Εκδόσεις Πατάκη ISBN 960-16-0602-5, Αθήνα (2002) Δείτε το κείμενο. Κατεβάστε το κείμενο.

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Διδακτική μεθοδολογία στις Φυσικές Επιστήμες

  Περιέχονται: Τι είναι διδακτική μεθοδολογία Σκοπός της διδακτικής μεθοδολογίας Ταξινόμηση διδακτικών μεθόδων ανάλογα με το θεωρητικό τους υπόβαθρο Η επιλογή διδακτικής μεθόδου Από το βιβλίο «Θέματα Διδακτικής για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών»: Ζησιμόπουλος Γ., Καφετζόπουλος Κ., Μουτζούρη-Μανούσου Ε., Παπασταματίου Ν., Εκδόσεις Πατάκη ISBN 960-16-0602-5, Αθήνα (2002) Δείτε το κείμενο. Κατεβάστε το κείμενο.

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Διδακτικοί στόχοι – Σχεδιασμός της διδασκαλίας

  Περιέχονται: Διδακτικοί στόχοι Προγραμματισμός της διδασκαλίας Σχεδιασμός της διδασκαλίας Από το βιβλίο «Θέματα Διδακτικής για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών»: Ζησιμόπουλος Γ., Καφετζόπουλος Κ., Μουτζούρη-Μανούσου Ε., Παπασταματίου Ν., Εκδόσεις Πατάκη ISBN 960-16-0602-5, Αθήνα (2002) Δείτε το κείμενο. Κατεβάστε το κείμενο.

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Τα αναλυτικά προγράμματα

  Περιέχονται: Αρχές αναλυτικών προγραμμάτων Ιστορική ανασκόπηση Η φιλοσοφία των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φ.Ε. Από το βιβλίο «Θέματα Διδακτικής για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών»: Ζησιμόπουλος Γ., Καφετζόπουλος Κ., Μουτζούρη-Μανούσου Ε., Παπασταματίου Ν., Εκδόσεις Πατάκη ISBN 960-16-0602-5, Αθήνα (2002) Δείτε το κείμενο. Κατεβάστε το κείμενο.

  [Διαβάστε αναλυτικά...]