Προγραμματισμός διδακτέας ύλης – Αξιολόγηση μαθητών

Επιμορφωτικές-Ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών . Από τον Κ. Καφετζόπουλο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04. Περιέχονται οδηγίες και εγκύκλιοι σχετικά με τον προγραμματισμό της Διαβάστε αναλυτικά …

Η αξιολόγηση στη διδασκαλία των Φ.Ε.

Περιέχονται: Πως αξιολογούμε τους μαθητές  μας; Η μάθηση και η αξιολόγηση πρέπει να προσανατολίζονται στην επιτυχία Η φύση της αξιολόγησης Διδακτικοί στόχοι- τομείς νοητικής ανάπτυξης- Διαβάστε αναλυτικά …

Το πρόβλημα και η επίλυσή του

Περιέχονται: Τι είναι πρόβλημα Το πρόβλημα από τη σκοπιά των γνωστικών ψυχολόγων Η διάκριση μεταξύ προβλήματος και άσκησης Η λύση προβλημάτων Η μέθοδος «επίλυση προβλημάτων» Διαβάστε αναλυτικά …

Τα διδακτικά μοντέλα

Περιέχονται: Τι είναι μοντελοποίηση; Μοντέλα για αποτελεσματική διδασκαλία Το διδακτικό μοντέλο της εποικοδομητικής προσέγγισης Η επιλογή διδακτικού μοντέλου από τον εκπαιδευτικό Από το βιβλίο «Θέματα Διαβάστε αναλυτικά …

Διδακτική μεθοδολογία στις Φυσικές Επιστήμες

Περιέχονται: Τι είναι διδακτική μεθοδολογία Σκοπός της διδακτικής μεθοδολογίας Ταξινόμηση διδακτικών μεθόδων ανάλογα με το θεωρητικό τους υπόβαθρο Η επιλογή διδακτικής μεθόδου Από το βιβλίο Διαβάστε αναλυτικά …