4η εβδομάδα – Διδακτική αξιοποίηση της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών: ένα παράδειγμα από τη Βιολογία

Η παρουσίαση της Μ. Γεωργάτου. Δείτε – Κατεβάστε Ιστορικές αναφορές στα βιβλία Βιολογίας. Δείτε – Κατεβάστε Σχέδιο μαθήματος – φυλοσύνδετα. Δείτε – Κατεβάστε Φύλλο εργασίας – φυλοσύνδετα. Δείτε – Διαβάστε αναλυτικά …

3η εβδομάδα – Διερευνητική διδασκαλία και μάθηση

Περιοδικός πίνακας. Δείτε – Κατεβάστε Η παρουσίαση της Κατερίνας Σάλτα. Δείτε – Κατεβάστε Σύντομες σημειώσεις της Κατερίνας Σάλτα. Δείτε – Κατεβάστε Πίνακας τοξικών ουσιών. Δείτε – Κατεβάστε Οι κάρτες Διαβάστε αναλυτικά …

2η εβδομάδα – Διδακτικά Εργαλεία

H παρουσίαση του Α. Βελέντζα (Δείτε – Κατεβάστε) Σύντομες σημειώσεις στα «διδακτικά εργαλεία» του Α. Βελέντζα (Δείτε – Κατεβάστε)

1η εβδομάδα – διαχείριση τάξης

Καφετζόπουλος. Σημειώσεις για διαχείριση τάξης (Δείτε – Κατεβάστε) Καφετζόπουλος. Η παρουσίαση στο σεμινάριο (Δείτε – Κατεβάστε) Καφετζόπουλος. Σχετική θεωρία (Δείτε – Κατεβάστε) Σχετικό επιμορφωτικό υλικό Διαβάστε αναλυτικά …