Επιμορφωτικές συναντήσεις για τα ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ δημοτικού Οκτωβρίου 2015

Το ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Ομόνοιας και τους συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κυρίες Βούκανου και Βασιλείου  οργάνωσαν ημερίδες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα Διαβάστε αναλυτικά …

Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών Ε΄ τάξης δημοτικού για τα ΦΥΣΙΚΑ Οκτωβρίου 2015

Το ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Ομόνοιας και τους συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κυρίες Βούκανου και Βασιλείου  οργάνωσαν ημερίδες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα Διαβάστε αναλυτικά …

Ημερίδες δασκάλων ΣΤ Δημοτικού 30 και 31/3/2015

Τα ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων και Ομόνοιας οργάνωσαν σε συνεργασία με τις συμβούλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κυρίες Μ. Βούκανου και Π. Βασιλείου επιμορφωτικές ημερίδες για δασκάλους ΣΤ΄Δημοτικού 30&31 Μαρτίου Διαβάστε αναλυτικά …

Ηλεκτρικό κύκλωμα – ημερίδες δασκάλων

Τα ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων και Ομόνοιας οργάνωσαν σε συνεργασία με τις συμβούλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κυρίες Μ. Βούκανου και Π. Βασιλείου επιμορφωτικές ημερίδες για δασκάλους Ε΄Δημοτικού 9&10 Μαρτίου Διαβάστε αναλυτικά …

Ημερίδες δασκάλων 1 και 2/12/2014

Το ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Ομόνοιας και τους συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κυρίες Βούκανου και Βασιλείου  οργάνωσαν ημερίδες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα Διαβάστε αναλυτικά …