Ενσωμάτωση θεμάτων από το διάστημα στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Το υλικό των σεμιναρίων της 19 και 21 Νοεμβρίου 2013 με σκοπό την παρουσίαση θεμάτων από το διάστημα και πως αυτά είναι δυνατόν  να ενσωματωθούν στη Διαβάστε αναλυτικά …