• Ενσωμάτωση θεμάτων από το διάστημα στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

    Το υλικό των σεμιναρίων της 19 και 21 Νοεμβρίου 2013 με σκοπό την παρουσίαση θεμάτων από το διάστημα και πως αυτά είναι δυνατόν  να ενσωματωθούν στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και σε ερευνητικές εργασίες υπάρχει στη διεύθυνση http://padlet.com/wall/ESA-EKFE Το υλικό θα εμπλουτίζεται τις επόμενες ημέρες και πιθανόν στο μέλλον να αναβαθμίζεται. Το email του συναδέλφου Παν. Λάζου για ερωτήσεις ή διευκρινίσεις είναι taklazos@gmail.com

    [Διαβάστε αναλυτικά...]