Ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

Θέμα: «Ενημερωτική ? επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου» Το ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων και ο σύμβουλος ΠΕ04 Κ. Καφετζόπουλος καλούν τους εκπαιδευτικούς Διαβάστε αναλυτικά …

Μελέτη της οριζόντιας βολής – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Έγινε τροποποίηση της άσκησης του Εργαστηριακού οδηγού για τη μελέτη της οριζόντιας βολής. Υποχρεωτική άσκηση για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Από τον Αθανάσιο Διαβάστε αναλυτικά …

Μέτρηση όγκου, μάζας και πυκνότητας υγρών και στερεών σωμάτων – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα μέτρησης όγκου, μάζας και πυκνότητας υγρών και στερεών σωμάτων. Υποχρεωτική άσκηση για τη Β Γυμνασίου. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο εργασίας.

Νόμος του Χουκ – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Φύλλο εργασίας για τη μελέτη του νόμου του Χουκ. Από τη Γιαννακοπούλου Βάια. Πρόκειται για διδακτική πρόταση παρελθόντος έτους, που εκπονήθηκε στο ΕΚΦΕ. Δείτε τα Διαβάστε αναλυτικά …