Υπολογισμός μέσης ταχύτητας με χρονοφωτογραφία – Φύλλο εργασίας για εργαστήριο

Ένα φύλλο εργασίας για τον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας με τη τη χρήση χρονοφωτογραφίας. Από τη Γιαννακοπούλου Βάια. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο Διαβάστε αναλυτικά …

Αντιδράσεις προσθήκης στα αλκένια – Κανόνας του Markovnikov – Φύλλο εργασίας για χρήση μοριακών μοντέλων

Εργαστηριακή άσκηση με τη χρήση μοριακών μοντέλων. Για τη Β Λυκείου, Χημεία γενικής παιδείας. Από τον Θ. Χαραλάμπης. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο Διαβάστε αναλυτικά …

Αντιδράσεις προσθήκης στα αλκένια – Κανόνας του Markovnikov – Φύλλο εργασίας για χρήση προσομοίωσης

Εργαστηριακή άσκηση με τη χρήση προσομοίωσης από το Phet. Για τη Β Λυκείου, Χημεία γενικής παιδείας. Για το αντίστοιχο Phet δείτε στο υποστηρικτικό υλικό. Υπάρχει Διαβάστε αναλυτικά …