Η Χημεία στην Α΄ & Β΄ Λυκείου – Φυλλάδιο και φύλλα εργασίας για το εργαστήριο

Δείτε τα περιεχόμενα του φυλλαδίου. Από τους Κατερίνα Νίκα, Σωτηρίου Σοφία, Παπαγεωργίου Κατερίνα, Δασκαλάκη Λίνα. Δείτε το φυλλάδιο. Κατεβάστε το φυλλάδιο.

Παρασκευή σαπουνιού – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Σαπούνια είναι μίγματα αλάτων ανώτερων μονοκαρβοξυλικών οξέων (παλμιτικού, στεατικού, ελαϊκού) με νάτριο (σκληρά) ή κάλιο (μαλακά). Παρασκευάζονται από λιπαρές πρώτες ύλες (τριγλυκερίδια) με την αντίδραση Διαβάστε αναλυτικά …

Έλεγχος της διατήρησης της ενέργειας στην ελεύθερη πτώση – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα παραλλαγή αυτής του εργαστηριακού οδηγού (βελτιωμένη εκδοχή). Υποχρεωτική άσκηση για την Α Λυκείου. Από τον Αθανάσιο Βελέντζα. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το Διαβάστε αναλυτικά …

Το κανόνι του Gauss και οι αρχές διατήρησης ορμής και ενέργειας – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητας όπου οι μαθητές εξοικειώνονται με την κρούση στις περιπτώσεις που έχουμε αύξηση της κινητικής ενέργειας του συστήματος και εφαρμόζουν την αρχή διατήρησης της Διαβάστε αναλυτικά …

Έλεγχος της διατήρησης της ενέργειας – Φύλλο εργασίας για προσομοίωση με το Phet

Εργαστηριακή δραστηριότητα με την προσομοίωση «Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες», του Phet. Προαιρετική άσκηση για τη Φυσική Α Λυκείου. Από τον Αθανάσιο Βελέντζα. Δείτε το φύλλο Διαβάστε αναλυτικά …