• Προσομοιώσεις με εφαρμογές applets

    1. Eργαστήριο κρούσεων 2. Eλαστική και πλαστική κρούση 3. Bολή 4. Mελέτη κεντρομόλου 5. Βαρίδια και ελατήρια 6. Μελέτη κινήσεων 7. Οπτική χρωμάτων 8. Ανάκλαση-διάθλαση φωτός 9. Λάμπες αερίου 10. Διάσπαση άλφα 11. Διάσπαση βήτα 12. Μοντέλα ατόμου υδρογόνου 13. Σκέδαση Ράδερφορντ 14. Πυρηνική σχάση 15. Διαλυτότητα αλάτων 16. Διάλυση ζάχαρης – αλατιού 17. Στατικός ηλεκτρισμός 18. Νόμος του Ωμ 19. Κατασκευή κυκλωμάτων συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος 20. Κατασκευή ατόμου 21.

    [Διαβάστε αναλυτικά...]