«Καλές πρακτικές» στη διδασκαλία των ΦΕ

Περιληπτικά Πρακτικά Επιμορφωτικών Ημερίδων    Θέμα:  «Καλές πρακτικές»   στην σχολική τάξη και το εργαστήριο   Πραγματοποιήθηκαν 10/4/2104 και 29/42014 στο ΕΦΕ Αμπελοκήπων.   Οργάνωση από Διαβάστε αναλυτικά …