• Κυκλοφορικό και Νευρικό σύστημα- Φύλλα εργασίας

  Προτείνονται  από τον συνάδελφο Κ. Τριανταφυλλίδη δύο φύλλα εργασίας για το μάθημα της Βιολογίας Α’ Γυμνασίου. Και στα δύο γίνεται χρήση του λογισμικού <<Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου σώματος>>. 1ο Φύλλο εργασίας: << Νευρικό σύστημα του  ανθρώπου >> Δείτε-Κατεβάστε2ο Φύλλο εργασίας: << Κυκλοφορικό σύστημα στον άνθρωπο >> Δείτε-Κατεβάστε

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Διδακτικό σενάριο στις «αλλαγές κατάστασης»

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΦΥΣΙΚΗ Β? ΚΑΙ Γ? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» Μία πρόταση του συναδέλφου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Το διδακτικό σενάριο αφορά το μάθημα της Φυσικής Β’ Γυμνασίου και αναφέρεται στη διδασκαλία των ενοτήτων <<αλλαγές κατάστασης και θερμότητα>>, <<μικροσκοπική μελέτη των αλλαγών κατάστασης>> και <<εξάτμιση και συμπύκνωση>>.Οι μαθητές εργάζονται στην αίθουσα Πληροφορικής, σε ομάδες των τριών ανά Η/Υ,  με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Σενάριο στη Θερμική Διαστολή

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.» Μία πρόταση του συναδέλφου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Το διδακτικό σενάριο αφορά το μάθημα της Φυσικής Β’ Γυμνασίου και αναφέρεται στη διδασκαλία της ενότητας <<θερμική διαστολή και συστολή>>.Οι μαθητές εργάζονται στην αίθουσα Πληροφορικής, σε ομάδες των τριών ανά Η/Υ,  με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας που τους δίνεται. Το λογισμικό που  χρησιμοποιείται είναι το   <<Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.>>.Το προτεινόμενο σενάριο

  [Διαβάστε αναλυτικά...]