Κυκλοφορικό και Νευρικό σύστημα- Φύλλα εργασίας

Προτείνονται  από τον συνάδελφο Κ. Τριανταφυλλίδη δύο φύλλα εργασίας για το μάθημα της Βιολογίας Α’ Γυμνασίου. Και στα δύο γίνεται χρήση του λογισμικού <<Εγκυκλοπαίδεια του Διαβάστε αναλυτικά …

Διδακτικό σενάριο στις «αλλαγές κατάστασης»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΦΥΣΙΚΗ Β? ΚΑΙ Γ? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» Μία πρόταση του συναδέλφου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Το Διαβάστε αναλυτικά …

Σενάριο στη Θερμική Διαστολή

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.» Μία πρόταση του συναδέλφου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Το διδακτικό σενάριο αφορά το Διαβάστε αναλυτικά …