• «Ρευστά» στην Γ΄Λυκείου προσανατολισμού

    Από την «συνηθισμένη» ύλη ΦΥΣΙΚΗΣ προσανατολισμού αφαιρέθηκε για το 2015-16 το κεφάλαιο των ΗΜ ταλαντώσεων και προστέθηκε το κεφάλαιο των ρευστών. Ένα από τα βιβλία του «πολλαπλού βιβλίου» ήταν αυτό του οποίου την επιστημονική επιμέλεια είχε ο κ. Δρής. Μπορείτε να το βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση ως πρόσθετο υλικό για τη διδασκαλία. http://www.physics.ntua.gr/~dris/fysikh_lykeiou.html

    [Διαβάστε αναλυτικά...]