«Ρευστά» στην Γ΄Λυκείου προσανατολισμού

Από την «συνηθισμένη» ύλη ΦΥΣΙΚΗΣ προσανατολισμού αφαιρέθηκε για το 2015-16 το κεφάλαιο των ΗΜ ταλαντώσεων και προστέθηκε το κεφάλαιο των ρευστών. Ένα από τα βιβλία Διαβάστε αναλυτικά …