Δραστηριότητες ηλεκτρομαγνητισμού

Με βάση τις οδηγίες διδασκαλίας Φυσικής 2016-17, λόγω έλλειψης κεφαλαίων του ηλεκτρομαγνητισμού προτείνεται η διδακτική προσέγγιση νόμων ποιοτικά μέσω εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε Διαβάστε αναλυτικά …

Γνωριμία με το εργαστήριο

Με βάση τις οδηγίες διδασκαλίας στη Φυσική για το 2016-17 προβλέπεται ένα τρίωρο για Γνωριμία με το εργαστήριο – Μετρήσεις, επεξεργασία δεδομένων.  Προβλέπεται: (1) Οι μαθητές Διαβάστε αναλυτικά …