Δυνατότητες χρήσης των κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών (smartphones & tablets) στο σχολικό εργαστήριο

ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων 2016-17       

Επιμορφωτικές συναντήσεις

 Θέμα: Δυνατότητες χρήσης των έξυπνων κινητών συσκευών στο σχολικό εργαστήριο

 Αθ. Βελέντζας – Α. Κατέρης – Π. Λάζος –  Π. Τζαμαλής – Σ. Τσούκος

Τα κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς, οι ταμπλέτες και οι υπολογιστές ταμπλέτας γνωστά και ως έξυπνες κινητές συσκευές (ΕΚΣ), αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας των μαθητών, αλλά και του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν. Αξίζει, λοιπόν, να σκεφτούμε μεθόδους για να ενσωματώσουμε αυτές τις ΕΚΣ στην εκπαιδευτική πράξη, αναγνωρίζοντας βέβαια τα όποια προβλήματα δημιουργούν και τα οποία οδηγούν σε απαγορεύσεις από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας. Μια μέθοδος ενσωμάτωσης, που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται σε ορισμένες χώρες είτε πιλοτικά είτε ως επίσημη κρατική εκπαιδευτική πολιτική, αυτούσια ή σε παραλλαγές, είναι η ιδέα που ξεκίνησε από επιχειρήσεις και είναι γνωστή με την ακροστιχίδα BYOD – Bring Your Own Devices. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν στο σχολείο και στα μαθήματά τους τις δικές τους ΕΚΣ. Παρουσιάζεται λοιπόν ανάγκη για προτάσεις που θα ενσωματώνουν με αποτελεσματικό τρόπο τις ΕΚΣ στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.

Μια τέτοια πρόταση που αφορά τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών είναι να χρησιμοποιήσουμε τους αισθητήρες που έχουν όλες οι ΕΚΣ για τη συλλογή και καταγραφή δεδομένων από ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές (Apps) που είτε υπάρχουν δωρεάν διαθέσιμες στο διαδίκτυο είτε μπορούν να ανακτηθούν έναντι συνήθως μικρού αντιτίμου.

Τις περισσότερες φορές μάλιστα οι ίδιες οι εφαρμογές που επιτρέπουν τη συλλογή των δεδομένων παρουσιάζουν απευθείας τις μετρήσεις σε γραφικές παραστάσεις ή παρέχουν τη δυνατότητα  να γίνεται μια πρώτη γρήγορη επεξεργασία των μετρήσεων, ώστε εύκολα να εξάγεται ένα συμπέρασμα. Μια άλλη σημαντική δυνατότητα αυτών των ΕΚΣ είναι η εύκολη ασύρματη επικοινωνία με συσκευές μεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύος, καθώς και ο έλεγχός τους από απόσταση. Η τάση που υπάρχει είναι να εφοδιάζονται οι συσκευές αυτές με ολοένα και περισσότερες δυνατότητες, γεγονός που αντανακλά και στο ότι φέρουν ολοένα και περισσότερους αισθητήρες. Το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη χρήση των ΕΚΣ στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται να είναι μεγάλο. Συνεπώς, κρίθηκε ότι θα παρουσίαζε ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς η πραγματοποίηση στο ΕΚΦΕ μιας συνάντησης με παραδείγματα αξιοποίησης των αισθητήρων των ΕΚΣ στη διδακτική πράξη.

Στις παρακάτω διασυνδέσεις μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την παρουσίαση και τα φύλλα εργασίας

Πατήστε εδώ για την παρουσίαση

Τα φύλλα εργασίας

  1. Μέτρηση του συντελεστή τριβής ολίσθησης
  2. Μελέτη της απλής αρμονικής κίνησης
  3. Εύρεση γωνιακής ταχύτητας και γωνιακής επιβράδυνσης στρεφόμενου δίσκου πικάπ
  4. Υπολογισμός ροπής αδράνειας συμπαγούς κυλίνδρου
  5. Προσδιορισμός του g καθώς και της ταχύτητας μπάλας ποδοσφαίρου
  6. Μελέτη διακροτήματος ήχου
  7. Υπολογισμός συντελεστή απορρόφησης φωτός
  8. Μείωση της έντασης φωτός με την απόσταση
  9. Εύρεση μήκους κύματος υπέρυθρης ακτινοβολίας