Έλεγχος της διατήρησης της ενέργειας στην ελεύθερη πτώση – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα παραλλαγή αυτής του εργαστηριακού οδηγού (βελτιωμένη εκδοχή). Υποχρεωτική άσκηση για την Α Λυκείου. Από τον Αθανάσιο Βελέντζα. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το Διαβάστε αναλυτικά …

Το κανόνι του Gauss και οι αρχές διατήρησης ορμής και ενέργειας – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητας όπου οι μαθητές εξοικειώνονται με την κρούση στις περιπτώσεις που έχουμε αύξηση της κινητικής ενέργειας του συστήματος και εφαρμόζουν την αρχή διατήρησης της Διαβάστε αναλυτικά …

Έλεγχος της διατήρησης της ενέργειας – Φύλλο εργασίας για προσομοίωση με το Phet

Εργαστηριακή δραστηριότητα με την προσομοίωση «Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες», του Phet. Προαιρετική άσκηση για τη Φυσική Α Λυκείου. Από τον Αθανάσιο Βελέντζα. Δείτε το φύλλο Διαβάστε αναλυτικά …

Μελέτη της αρχής διατήρησης μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση – Φύλλο εργασίας για το λογισμικό Logger Pro

Κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής δραστηριότητας κινηματογραφείται το φαινόμενο της ελεύθερης πτώσης ενός αντικειμένου, και στη συνέχεια με τη βοήθεια του λογισμικού Logger Pro αναλύεται Διαβάστε αναλυτικά …

Ενεργειακή μελέτη ηλεκτρικού κυκλώματος – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα για την ενεργειακή μελέτη ηλεκτρικού κυκλώματος. Υποχρεωτική άσκηση για τη Φυσική Α Λυκείου. Από τον Αθανάσιο Βελέντζα. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το Διαβάστε αναλυτικά …