Το κανόνι του Gauss και οι αρχές διατήρησης ορμής και ενέργειας – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητας όπου οι μαθητές εξοικειώνονται με την κρούση στις περιπτώσεις που έχουμε αύξηση της κινητικής ενέργειας του συστήματος και εφαρμόζουν την αρχή διατήρησης της Διαβάστε αναλυτικά …

Διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα με την οποία οι μαθητές θα επαληθεύσουν, την αρχή διατήρησης της ορμής στην περίπτωση που απομακρύνονται μεταξύ τους δύο αρχικώς ακίνητα και σε Διαβάστε αναλυτικά …