Μελέτη της αλλαγής κατάστασης με τα εικονικά εργαστήρια ΣΕΠ και Phet

Δίνονται κάποιες ιδέες για την μελέτη της αλλαγής φυσικής κατάστασης των σωμάτων με χρήση των εικονικών εργαστηρίων ΣΕΠ και Phet. Δείτε-Κατεβάστε