• Αντιδράσεις προσθήκης στα αλκένια με χρήση Phet

    Παρουσιάζεται μια ιδέα για τη διδασκαλία των αντιδράσεων προσθήκης στα αλκένια με τη χρήση του εικονικού εργαστηρίου phet από το συνάδελφο Θοδωρή Χαραλάμπη. Το αντίστοιχο link για το συγκεκριμένο Phet είναι http://phet.colorado.edu/el/simulation/build-a-molecule Δείτε-Κατεβάστε το φύλλο εργασίας.

    [Διαβάστε αναλυτικά...]