Αντιδράσεις προσθήκης στα αλκένια με χρήση Phet

Παρουσιάζεται μια ιδέα για τη διδασκαλία των αντιδράσεων προσθήκης στα αλκένια με τη χρήση του εικονικού εργαστηρίου phet από το συνάδελφο Θοδωρή Χαραλάμπη. Το αντίστοιχο Διαβάστε αναλυτικά …