Μελέτη της οριζόντιας βολής – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Έγινε τροποποίηση της άσκησης του Εργαστηριακού οδηγού για τη μελέτη της οριζόντιας βολής. Υποχρεωτική άσκηση για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Από τον Αθανάσιο Διαβάστε αναλυτικά …