• 1η εβδομάδα – διαχείριση τάξης

    Καφετζόπουλος. Σημειώσεις για διαχείριση τάξης (Δείτε – Κατεβάστε) Καφετζόπουλος. Η παρουσίαση στο σεμινάριο (Δείτε – Κατεβάστε) Καφετζόπουλος. Σχετική θεωρία (Δείτε – Κατεβάστε) Σχετικό επιμορφωτικό υλικό από το Π.Ι. (Δείτε – Κατεβάστε) Σύνοψη εργασιών συναδέλφων (Δείτε – Κατεβάστε)

    [Διαβάστε αναλυτικά...]