• 3η εβδομάδα – Διερευνητική διδασκαλία και μάθηση

    Περιοδικός πίνακας. Δείτε – Κατεβάστε Η παρουσίαση της Κατερίνας Σάλτα. Δείτε – Κατεβάστε Σύντομες σημειώσεις της Κατερίνας Σάλτα. Δείτε – Κατεβάστε Πίνακας τοξικών ουσιών. Δείτε – Κατεβάστε Οι κάρτες για το Περιοδικό Πίνακα. Δείτε – Κατεβάστε Σχέδιο Μαθήματος – Ο περιοδικός Νόμος. Δείτε – Κατεβάστε

    [Διαβάστε αναλυτικά...]