Πειραματικός προσδιορισμός της έντασης του πεδίου βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα με την οποία οι μαθητές θα μετρήσουν πειραματικά την περίοδο της ταλάντωσης ενός εκκρεμούς και θα υπολογίσουν την ένταση του πεδίου βαρύτητα (g) Διαβάστε αναλυτικά …