Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

Δίνεται ένα φύλλο εργασίας το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στις περιπτώσεις που η άσκηση της «ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης» για την Α΄λυκείου δεν μπορεί για Διαβάστε αναλυτικά …