Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης

Μια πρόταση για την εργαστηριακή άσκηση «υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης» από το συνάδελφο Γεράσιμο Ντάνο.  1. Το φύλλο εργασίας: Δείτε-Κατεβάστε 2. Βοηθητικό φύλλο excel: Δείτε-Κατεβάστε