4η εβδομάδα – Διδακτική αξιοποίηση της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών: ένα παράδειγμα από τη Βιολογία

Η παρουσίαση της Μ. Γεωργάτου. Δείτε – Κατεβάστε Ιστορικές αναφορές στα βιβλία Βιολογίας. Δείτε – Κατεβάστε Σχέδιο μαθήματος – φυλοσύνδετα. Δείτε – Κατεβάστε Φύλλο εργασίας – φυλοσύνδετα. Δείτε – Διαβάστε αναλυτικά …