Σχετικά με το πρόσθετο φύλλο Φ1+ στη Φυσική της Α΄Γυμνασίου

Δίνονται οι πρόσθετες δραστηριότητες με προτάσεις και τις απαραίτητες πληροφορίες. Επίσης υπάρχουν και άλλες προτεινόμενες δραστηριότητες. Δείτε-Κατεβάστε