• Ο υπολογισμός του g στο σχολικό εργαστήριο

    Εδώ παρουσιάζονται πειράματα υπολογισμού της έντασης του πεδίου βαρύτητας / επιτάχυνσης της βαρύτητας (g) στην επιφάνεια της Γης με διαφόρους εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίοι καλύπτουν ευρύ φάσμα από την ύλη της Φυσικής που διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα πειράματα αυτά καθώς και τα αντίστοιχα  φύλλα εργασίας αποτελούν προϊόν της συνεργασίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσική στα σχολεία ευθύνης του ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων. Θα παρουσιαστούν σε workshop στο 15ο συνέδριο της ένωσης

    [Διαβάστε αναλυτικά...]