Ο υπολογισμός του g στο σχολικό εργαστήριο

Εδώ παρουσιάζονται πειράματα υπολογισμού της έντασης του πεδίου βαρύτητας / επιτάχυνσης της βαρύτητας (g) στην επιφάνεια της Γης με διαφόρους εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίοι καλύπτουν Διαβάστε αναλυτικά …