Μέτρηση του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

Μία πρόταση για την άσκηση «Μέτρηση του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας» από το συνάδελφο Β. Δημητριάδη. Το συγκεκριμένο «τριπλό» φράγμα κυκλοφορεί στο εμπόριο σε τιμή Διαβάστε αναλυτικά …