• Μέτρηση του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

    Μία πρόταση για την άσκηση «Μέτρηση του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας» από το συνάδελφο Β. Δημητριάδη. Το συγκεκριμένο «τριπλό» φράγμα κυκλοφορεί στο εμπόριο σε τιμή γύρω στα 10 ευρώ. Η πρόταση είναι μια παραλλαγή της άσκησης του σχολικού εργαστηριακού οδηγού με βάση τη δυνατότητα να έχουμε τρεις διαφορετικές μετρήσεις. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ * Ο τοίχος μπορεί να είναι ο πίνακας μαρκαδόρου, οπότε σημειώνουμε τους κροσσούς και ύστερα μετράμε εύκολα την απόσταση χκ. Επίσης,

    [Διαβάστε αναλυτικά...]