Ιδέες για ερωτήσεις, προβλήματα, εργασίες για την «μέτρηση μήκους» στην Α΄Γυμνασίου

Περιέχονται μερικές ιδέες για ερωτήσεις, προβλήματα εργασίες στο μάθημα «μέτρηση μήκους» στην Α’ Γυμνασίου Δείτε – Κατεβάστε

Μέτρηση μάζας – βάρους – πυκνότητας – Φύλλα εργασίας για το εργαστήριο

Φύλλο εργασίας για διάφορες μετρήσεις (μάζα, βάρος, πυκνότητα). Υποχρεωτική άσκηση για τη Β Γυμνασίου. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο εργασίας.

Μέτρηση μήκους – εμβαδού – όγκου – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Φύλλο εργασίας για διάφορες μετρήσεις (εμβαδό, όγκος, μήκος). Υποχρεωτική άσκηση για τη Β Γυμνασίου. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο εργασίας.

Μέτρηση όγκου, μάζας και πυκνότητας υγρών και στερεών σωμάτων – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα μέτρησης όγκου, μάζας και πυκνότητας υγρών και στερεών σωμάτων. Υποχρεωτική άσκηση για τη Β Γυμνασίου. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο εργασίας.