• Μελέτη των αερίων με τη χρήση του λογισμικού ΣΕΠ

  Οι μαθητές μπορούν να εκτελέσουν τα πειράματα για την εξαγωγή των νόμων των αερίων και να κάνουν οι ίδιοι τα διαγράμματα σύμφωνα με τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας (αρχείο: ΦΕ-ΝΟΜΟΙ-ΑΕΡΙΩΝ-ΣΕΠ). Υπάρχουν έτοιμα τα πειράματα στα αρχεία isothermi.lab, isoxori.lab, isovaris.lab, τα οποία κάνουν εισαγωγή από το ΣΕΠ- περιβάλλον ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Αν χρησιμοποιηθούν τα φύλλα εργασίας απαιτείται η χορήγηση φύλλου μιλιμετρέ στους μαθητές για την κατασκευή των διαγραμμάτων. Υποβοηθητικά έχουν δοθεί και φύλλα XL

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Μελέτη νόμων των αερίων στο εικονικό εργαστήριο

  Με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου Phet και συγκεκριμένα της εφαρμογής gas-properties (http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas-properties) μπορούμε να κάνουμε την μελέτη των νόμων των αερίων. Στη σελίδα του ΕΚΦΕ Ανατολικής Αττικής μπορείτε να βρείτε πλήρες σενάριο του συναδέλφου Κ. Παπαμιχάλη. Εδώ δίνεται μόνο ένα φύλλο εργασίας για  μια έως δύο ώρες διδασκαλίας (εξετάζονται δύο νόμοι). Δείτε-Κατεβάστε

  [Διαβάστε αναλυτικά...]
 • Πειραματική μελέτη των μακροσκοπικών μεταβλητών που καθορίζουν τη συμπεριφορά των αερίων – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

  Πειραματική μελέτη των μακροσκοπικών μεταβλητών που καθορίζουν τη συμπεριφορά των αερίων και οικοδόμηση εννοιών που σχετίζονται με το νόμο που τα διέπει (καταστατική εξίσωση). Υποχρεωτική άσκηση για τη Φυσική Β Λυκείου Κατεύθυνσης. Πριν προχωρήσετε στις δραστηριότητες, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που σας δόθηκαν για τη συσκευή του νόμου των αερίων, συναρμολογήστε τη και εξοικοιωθείτε με τη λειτουργία των στροφιγγών κάνοντας δοκιμές. Από τον Αλέξανδρο Κατέρη. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε

  [Διαβάστε αναλυτικά...]