Μελέτη νόμων των αερίων στο εικονικό εργαστήριο

Με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου Phet και συγκεκριμένα της εφαρμογής gas-properties (http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas-properties) μπορούμε να κάνουμε την μελέτη των νόμων των αερίων. Στη σελίδα του Διαβάστε αναλυτικά …

Πειραματική μελέτη των μακροσκοπικών μεταβλητών που καθορίζουν τη συμπεριφορά των αερίων – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Πειραματική μελέτη των μακροσκοπικών μεταβλητών που καθορίζουν τη συμπεριφορά των αερίων και οικοδόμηση εννοιών που σχετίζονται με το νόμο που τα διέπει (καταστατική εξίσωση). Υποχρεωτική Διαβάστε αναλυτικά …