Ο Νόμος του Ηooke – Φύλλο εργασίας για εργαστήριο

Φύλλο εργασίας για τη μελέτη της σχέσης της δύναμης με την επιμήκυνση ελατηρίου. Υποχρεωτική άσκηση για τη Β Γυμνασίου. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το Διαβάστε αναλυτικά …

Ο Νόμος του Ηooke στο εικονικό εργαστήριο – Φύλλο εργασίας

Μετά τη μελέτη της σχέσης της δύναμης με την επιμήκυνση ελατηρίου που πραγματοποιήσατε στο εργαστήριο μπορείτε να επαναλάβετε τα πειράματα και στο εικονικό εργαστήριο. Υποχρεωτική Διαβάστε αναλυτικά …

Νόμος του Χουκ – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Φύλλο εργασίας για τη μελέτη του νόμου του Χουκ. Από τη Γιαννακοπούλου Βάια. Πρόκειται για διδακτική πρόταση παρελθόντος έτους, που εκπονήθηκε στο ΕΚΦΕ. Δείτε τα Διαβάστε αναλυτικά …