Οξείδωση οργανικών ενώσεων- Διάκριση ταυτοποίηση οξυγονούχων οργανικών ενώσεων.

Μία πρόταση για εργαστηριακή άσκηση στην «Οξείδωση οργανικών ενώσεων» και στην «Διάκριση ταυτοποίηση οξυγονούχων οργανικών ενώσεων», από τον συνάδελφο Θοδωρή Χαραλάμπη. Δείτε-Κατεβάστε το σκεπτικό και Διαβάστε αναλυτικά …