Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα, με μελέτη των στάσιμων ηχητικών κυμάτων στον σωλήνα KUNDT – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τη ακουστικών συχνοτήτων, θα μελετήσουν τα στάσιμα κύματα καθώς και τα σφάλματα που προκύπτουν κατά Διαβάστε αναλυτικά …