Παρατήρηση φασμάτων – Φύλλα εργασίας για το εργαστήριο

Για την υποχρεωτική άσκηση της παρατήρησης φασμάτων, για τη Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας. Το ύλλο εργασίας αποτελεί τμήμα του δοθέντος σεναρίου των Σοφίας Σωτηρίου και Διαβάστε αναλυτικά …