• Φως και χρώμα – Φυλλάδιο και φύλλα εργασίας

    Ένα σενάριο για τη διδασκαλία της Φυσικής, Γενικής Παιδείας, στη Γ΄ Λυκείου. Από τις Σωτηρίου Σοφία και Νίκα Κατερίνα. Συνοπτική παρουσίαση: – Το πρώτο μέρος του σεναρίου με τίτλο «ανάλυση λευκού φωτός» είναι μια πειραματική δραστηριότητα, όπου με τη βοήθεια του φασματόμετρου, μελετάται το φάσμα του λευκού φωτός και παρατηρούνται τα φάσματα απορρόφησης διαφανών σωμάτων (φίλτρων). – Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο «Τα χρώματα στη Φυσική και τη Ζωγραφική», με

    [Διαβάστε αναλυτικά...]
  • Η συμβολή του φωτός από δύο σύγχρονες πηγές και η μέτρηση της απόστασης μεταξύ των tracks ενός CD – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

    Εργαστηριακή δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές θα διαπιστώσουν πως το φως δίνει εικόνες συμβολής και κα αντιληφθούν πως με τη χρήση κατάλληλων ακτινοβολιών μπορούν να μελετηθούν μη ορατές λεπτομέρειες αντικειμένων. Με βάση αυτό φτιάξε το φύλλο εργασίας, μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας φύλλο εργασίας με γνωστό το d και να υπολογίζετε το λ. Υποχρεωτική άσκηση για τη Γ Λυκείου, τμήματα Κατεύθυνσης. Από τους Α. Βελέντζας και Κ. Παναγούλιας.

    [Διαβάστε αναλυτικά...]