Φως και χρώμα – Φυλλάδιο και φύλλα εργασίας

Ένα σενάριο για τη διδασκαλία της Φυσικής, Γενικής Παιδείας, στη Γ΄ Λυκείου. Από τις Σωτηρίου Σοφία και Νίκα Κατερίνα. Συνοπτική παρουσίαση: – Το πρώτο μέρος Διαβάστε αναλυτικά …

Η συμβολή του φωτός από δύο σύγχρονες πηγές και η μέτρηση της απόστασης μεταξύ των tracks ενός CD – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές θα διαπιστώσουν πως το φως δίνει εικόνες συμβολής και κα αντιληφθούν πως με τη χρήση κατάλληλων ακτινοβολιών μπορούν Διαβάστε αναλυτικά …