Χαρακτηριστική καμπύλη ωμικού καταναλωτή – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα για την καμπύλη ωμικού καταναλωτή. Υποχρεωτική άσκηση για τη Φυσική Α Λυκείου. Από τον Αθανάσιο Βελέντζα. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο Διαβάστε αναλυτικά …

Χαρακτηριστική καμπύλη ηλεκτρικής πηγής – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα για την καμπύλη ηλεκτρικής πηγής. Υποχρεωτική άσκηση για τη Φυσική Α Λυκείου. Από τον Αθανάσιο Βελέντζα. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο Διαβάστε αναλυτικά …