Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον
Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2023

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.), Διαβάστε αναλυτικά …

Δράση: Σεισμο-γράφω

Η δράση «Σεισμο-γράφω» έχει ως σκοπό την κατασκευή και την παιδαγωγική αξιοποίηση συσκευών που καταγράφουν σεισμικές δονήσεις. Απευθύνεται σε υπεύθυνους ΕΚΦΕ αλλά και σε εκπαιδευτικούς. Διαβάστε αναλυτικά …

Προκήρυξη τοπικού διαγωνισμού πειραμάτων

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αμπελοκήπων και Ηλιούπολης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.), διοργανώνουν Τοπικό Μαθητικό Διαγωνισμό Διαβάστε αναλυτικά …

Φυσικές Επιστήμες / 3D σχεδίαση και εκτύπωση

Με την 25-08-2022 / 103132/ΓΔ4, εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες μέσω 3D σχεδίασης και εκτύπωσης» από Διαβάστε αναλυτικά …

Διευθέτηση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ04

Παράκληση ώστε κατά τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος, οι καθηγητές που διδάσκουν μαθήματα Επιστημών της Φύσης να έχουν μάθημα τις τρεις πρώτες ώρες (Γυμνάσια Τρίτη Διαβάστε αναλυτικά …