Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς υπερασπιστές των θαλασσών μας

Ξεκίνησαν οι μαθητικοί διαγωνισμοί ζωγραφικής (για μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού) και βίντεο ( για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου) στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς Διαβάστε αναλυτικά …

Μελετώντας τις βιολογικές λειτουργίες μεταγραφής και μετάφρασης με τη χρήση του λογισμικού Gene Explorer

Το υλικό από τη σχετική συνάντηση που έγινε την Πέμπτη 08 Απριλίου 2021. Η παρουσίαση. Το λογισμικό σε μορφή .zip. Το προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος με Διαβάστε αναλυτικά …

SARS-CoV-2: Aπό την ανίχνευση στην καταπολέμηση – Εργαλεία Βιοπληροφορικής

Το υλικό από τη σχετική συνάντηση. Η παρουσίαση με τις προτεινόμενες δραστηριότητες και τις σχετικές ιστοσελίδες.

Aπό την ανίχνευση στην καταπολέμηση – Εργαλεία Βιοπληροφορικής / Εμβόλια – Θεωρίες Συνομωσίας

Το υλικό από την παρουσίαση σχετικά με τις βάσεις δεδομένων και τα εμβόλια. Το μεταφρασμένο εγχειρίδιο για τις θεωρίες συνομωσίας.

Μοντελοποιώντας τις Διαστάσεις της Γης

Το υλικό από τη σχετική συνάντηση του Γυμνασίου σχετικά με την μοντελοποίηση των διαστάσεων της Γης.