Έλεγχος της διατήρησης της ενέργειας στην ελεύθερη πτώση – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα παραλλαγή αυτής του εργαστηριακού οδηγού (βελτιωμένη εκδοχή). Υποχρεωτική άσκηση για την Α Λυκείου.

Από τον Αθανάσιο Βελέντζα.

Κατεβάστε το φύλλο εργασίας.