Κανόνες του Kirchhoff

Με βάση τις οδηγίες διδασκαλίας για τη Φυσική 2016-17 προβλέπεται η διδασκαλία των  κανόνων του  Kirchhoff μέσω εργαστηριακής δραστηριότητας.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε δύο φύλλα εργασίας που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο ή αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα με χρήση PhET.

Φύλλο εργασίας για τον 1ο κανόνα

Φύλλο εργασίας για το 2ο κανόνα