Παρουσίαση εργαστηριακών δραστηριοτήτων για την Χημεία των τάξεων Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Σε συμπιεσμένο αρχείο υπάρχουν οι προτάσεις συναδέλφων που παρουσιάστηκαν στο ΕΚΦΕ στην συνάντηση με θέμα «Παρουσίαση εργαστηριακών δραστηριοτήτων για την Χημεία των τάξεων  Β΄ και Διαβάστε αναλυτικά …

Οξείδωση οργανικών ενώσεων- Διάκριση ταυτοποίηση οξυγονούχων οργανικών ενώσεων.

Μία πρόταση για εργαστηριακή άσκηση στην «Οξείδωση οργανικών ενώσεων» και στην «Διάκριση ταυτοποίηση οξυγονούχων οργανικών ενώσεων», από τον συνάδελφο Θοδωρή Χαραλάμπη. Δείτε-Κατεβάστε το σκεπτικό και Διαβάστε αναλυτικά …

Αντιδράσεις προσθήκης στα αλκένια με χρήση Phet

Παρουσιάζεται μια ιδέα για τη διδασκαλία των αντιδράσεων προσθήκης στα αλκένια με τη χρήση του εικονικού εργαστηρίου phet από το συνάδελφο Θοδωρή Χαραλάμπη. Το αντίστοιχο Διαβάστε αναλυτικά …