Παρατήρηση φασμάτων – Φύλλα εργασίας για το εργαστήριο

Για την υποχρεωτική άσκηση της παρατήρησης φασμάτων, για τη Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας. Το ύλλο εργασίας αποτελεί τμήμα του δοθέντος σεναρίου των Σοφίας Σωτηρίου και Διαβάστε αναλυτικά …

Ενημερωτική συνάντηση για τη Φυσική γενικής παιδείας Γ΄ τάξης ημερ. ΓΕΛ και Δ΄ τάξης εσπ. ΓΕΛ

Θέμα: «Ενημερωτική ? επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσική γενικής παιδείας στην Γ΄ τάξη του ημερησίου ΓΕΛ και στην Δ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕΛ» Το Διαβάστε αναλυτικά …

Μέτρηση μάζας – βάρους – πυκνότητας – Φύλλα εργασίας για το εργαστήριο

Φύλλο εργασίας για διάφορες μετρήσεις (μάζα, βάρος, πυκνότητα). Υποχρεωτική άσκηση για τη Β Γυμνασίου. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο εργασίας.

Μέτρηση μήκους – εμβαδού – όγκου – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Φύλλο εργασίας για διάφορες μετρήσεις (εμβαδό, όγκος, μήκος). Υποχρεωτική άσκηση για τη Β Γυμνασίου. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο εργασίας.

Μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης – Φύλλα εργασίας για το εργαστήριο

Φύλλα εργασίας για τη μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης. Μία βελτιωμένη πρόταση, προσαρμοσμένη στις οδηγίες διδασκαλίας. Υποχρεωτική άσκηση για τη Β Γυμνασίου. Δείτε τα φύλλα Διαβάστε αναλυτικά …