Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα για την ογκομέτρηση. Για τη Χημεία Γ Λυκείου, Θετικής Κατεύθυνσης. Από το Γεράσιμο Ντάνο. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο εργασίας.

Ογκομέτρηση – Φυλλάδιο

Πληροφορίες σχετικά με την ογκομέτρηση (διαδικασία  ποσοτικού  προσδιορισμού μιας  ουσίας με  μέτρηση  του  όγκου  διαλύματος  γνωστής συγκέντρωσης  μιας άλλης  ουσίας (πρότυπο  διάλυμα) που χρειάζεται  για  Διαβάστε αναλυτικά …

Χημική ισορροπία – Παράγοντες που επηρεάζουν τη χημική ισορροπία – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή άσκηση σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χημική ισορροπία. Ερμηνεία με βάση την αρχή του Le Chatelier. Για τη Β Λυκείου, τμήμα Θετικής Διαβάστε αναλυτικά …

Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων – Φυλλάδιο

Πληροφοριακό φυλλάδιο σχετικά με τα ρυθμιστικά διαλύματα. Για τη Χημεία Γ Λυκείου, Θετικής Κατεύθυνσης. Από το Γεράσιμο Ντάνο. Δείτε το φυλλάδιο. Κατεβάστε το φυλλάδιο.

Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων – Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο

Εργαστηριακή δραστηριότητα για τα ρυθμιστικά διαλύματα. Για τη Χημεία Γ Λυκείου, Θετικής Κατεύθυνσης. Από το Γεράσιμο Ντάνο. Δείτε το φύλλο εργασίας. Κατεβάστε το φύλλο εργασίας.