Δραστηριότητες ηλεκτρομαγνητισμού

Με βάση τις οδηγίες διδασκαλίας Φυσικής 2016-17, λόγω έλλειψης κεφαλαίων του ηλεκτρομαγνητισμού προτείνεται η διδακτική προσέγγιση νόμων ποιοτικά μέσω εργαστηριακών δραστηριοτήτων.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε φύλλο εργασίας με χρήση PhET.

Το φύλλο εργασίας